Cases

ANWB - ANWB.nl


De ANWB is in 1883 opgericht als vereniging van toerfietsers, de 'Vélocipèdisten-Bond', welke naam in 1885 werd veranderd in de 'Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond'. Al spoedig ging de bond ook de belangen dienen van beoefenaars van andere recreatieve activiteiten en werd het werkterrein onder meer uitgebreid met wandelen, water- en wintersport. Naarmate vrije tijd en welvaart toenamen en de recreant mobieler werd, is de wereld van de ANWB breder en internationaler geworden. Het elitaire van de vereniging verdween en de ANWB ontwikkelde zich tot een soort 'volksvereniging voor vakantie en vrije tijd'.

De laatste decennia heeft de ANWB vooral door het succes van Wegenwacht een sterk imago als hulpverlener opgebouwd. De ANWB wil echter haar rol als bron van informatie en inspiratie voor reizen en recreatie, voor vakantie en vrije tijd, weer sterker naar voren brengen. In deze strategie speelt de website van de ANWB, ANWB.nl, als communicatiemiddel en bron van informatie een belangrijke rol.

De oplossing
De website van de ANWB (www.anwb.nl) behoort tot de best bezochte sites in Nederland. In 2000 is de ANWB een project gestart om deze positie op internet te behouden, maar ook om deze uit te breiden. Medewerkers van Antares hebben binnen dit project een prominente rol gespeeld en zijn actief geweest bij het optimaliseren van de internetsite en bij het uitbreiden van de functionaliteit.

Om het publiceren op internet en het beheer van de site te vergemakkelijken heeft de ANWB gekozen voor een content management oplossing van Open Market (inmiddels Divine). Antares heeft met betrekking tot de implementatie van Open Market generieke oplossingen gerealiseerd, waardoor onderhoud en beheer van de internetsite aanzienlijk vereenvoudigd is. Voor de gebruikers van het content management systeem, de editors en de publishers, is het gebruikersgemak verhoogd. Een aantal onderdelen van ANWB.nl is gerealiseerd door middel van Java/JSP. Verbeteringen in de Java/JSP code zijn door Antares doorgevoerd door een aantal componenten 'om te bouwen' volgens EJB-architectuur specificaties. Andere aanpassingen hebben gezorgd voor een aanzienlijke performance verbetering van de website.

Diverse nieuwe functionaliteiten zijn gerealiseerd door Antares, zoals verbeteringen in en het uitbreiden van de zoekfunctionaliteit van site-onderdelen. Maar ook zaken als het on-line kunnen afsluiten van verzekeringen en een 'voting' component voor prijsvragen.

Meer weten?
Wellicht wenst u een nadere toelichting op datgene wat hier besproken is. U kunt hiertoe persoonlijk contact opnemen met Wil Zuidhof.